Chmura tagów

Licznik
Dzisiejsze odwiedziny tej strony...
ogółem: 28
unikalnych: 20

Dotychczasowe odwiedziny tej strony...
ogółem: 106451
unikalnych: 52788

Wszystkich odwiedzin serwisu...
ogółem: 151855
unikalnych: 65505

Skojarzenia plików

Możesz tutaj określić typy plików domyślnie otwierane i odtwarzane przez Media Playera Classic.

Skojarzenia plików 

Dla dowolnego typu plików możesz określić inny interfejs. Przykład: Pliki SND mogą być otwierane zarówno przez DirectShow, jak i QuickTime. Wyjątkiem są animacje Flash, które są obsługiwane jedynie poprzez interfejs Shockwave. Po zaznaczeniu typu pliku z listy w ramce „Rozszerzenia plików”, poniżej zostanie wyświetlona lista wszystkich standardowych rozszerzeń nazw plików wybranego formatu. Możesz dopisać własne rozszerzenia dla danego typu pliku. Aby zachować poczynione zmiany, kliknij przycisk „Zmień”, natomiast kliknięcie przycisku „Domyślne” powoduje usunięcie rozszerzeń dodanych przez użytkownika i przywrócenie listy formatów plików do pierwotnego stanu. Kliknięcie przycisków „Pliki wideo”, „Pliki audio” oraz „Wszystkie” powoduje zaznaczenie odpowiednio na liście formatów filmowych, dźwiękowych lub wszystkich. Uchwyt protokołu Real-Time Streaming Protocol (adresy URL rtsp://...) - tutaj określasz w jaki sposób będą traktowane dane przesyłane protokołem RTSP - za pomocą RealMedia, QuickTime lub DirectShow. Najpierw sprawdź rozszerzenie - jeżeli zaznaczysz tę opcję, MPC będzie próbował je otworzyć za pomocą interfejsu określonego dla podanego rozszerzenia, a jeżeli będzie ono nieznane - wtedy zostanie zastosowana metoda określona w polu „Uchwyt protokołu RTSP”. Media Player Classic potrafi zarejestrować się w systemie Windows XP jako domyślny odtwarzacz filmów, muzyki, DVD oraz płyt Audio CD, gdy te zostaną umieszczone w napędzie (funkcja autoodtwarzania). Musisz wybrać jedynie odpowiednie opcje w polu „Autoodtwarzanie”. Jak na razie MPC oficjalnie obsługuje takie formaty multimediów, jak (na niebiesko zaznaczone są te formaty, które MPC potrafi odtwarzać za pomocą wbudowanych kodeków):

 • Audio Video Interleaved - standardowy kontener multimedialny dla systemu Windows (AVI).
 • Dirac - pliki w formacie Dirac (DRC)
 • DirectShow Media - pliki w formacie DirectShow Media (DSM, DSV, DSA, DSS)
 • DVD2AVI - rzadki format wykorzystywany przez DVD2AVI.
 • Dźwięk AIFF - standardowy format zapisu dźwięku na Macintoshach.
 • Dźwięk AU - również standardowy format zapisu dźwięku na Macintoshach.
 • Dźwięk DVD - plik dźwiękowy pochodzący z filmu DVD (w formacie AC3 lub DTS).
 • Dźwięk MIDI - plik dźwiękowy w formacie MIDI, standardowy dla Windows (MID, RMI).
 • Dźwięk MP3 - nazwa mówi sama za siebie, dźwięk w formacie MPEG 1 Layer-3.
 • Dźwięk MPEG - dźwięk w formacie MPEG Layer-1 lub 2 (MPA, MP2, M2A).
 • Dźwięk MPEG4 - standardowy format dźwięku dla MPEG4 (AAC).
 • Dźwięk WAV - standardowy format zapisu dźwięku w systemach Windows (RIFF).
 • Film DVD - pliki tworzące strukturę płyty DVD Video: obraz (VOB) oraz nawigacja (IFO).
 • FLIC - bardzo stary format animacji (FLI, FLC).
 • Inne - tutaj możesz określać własne typy plików.
 • Intel Indeo - plik skompresowany za pomocą kodeka Intel Indeo.
 • Matroska Audio - kontener formatu Matroska, zawiera dźwięk (MKA).
 • Matroska Video - kontener formatu Matroska, zawiera obraz (MKV).
 • MPEG - multimedia w formacie MPEG1 lub MPEG2 (MPG, MPV, M2V).
 • MPEG4 - rozszerzona wersja oficjalnego kontenera MPEG4 (MP4).
 • Ogg Media - alternatywny kontener multimedialny oparty na formacie OGG (OGM).
 • Ogg Vorbis - nowoczesny format dźwięku w formacie Ogg Vorbis (OGG).
 • Pliki listy odtwarzania - różne typy list odtwarzania (M3U, PLS, ASX).
 • Quicktime - standardowy format multimediów na Macintoshach (MOV, QT).
 • Real Audio - plik dźwiękowy w formacie Real Audio (RA, RAM).
 • Real Media - kontener dla formatów Real Audio oraz Real Video (RM, SMI, RMVB).
 • RoQ - format filmowy wykorzystany w grze Quake 3 i paru innych.
 • Shockwave Flash - animacja w formacie Macromedia Flash (SWF).
 • Ścieżka CD Audio - nie jest to format, lecz plik stanowiący łącze do ścieżki na płycie Audio CD.
 • Windows Media - plik filmowy w formacie Windows Media (WMV, ASF).
 • Windows Media Audio - plik dźwiękowy w formacie Windows Media (WMA).

Zwykle jeżeli posiadasz odpowiednie filtry DirectShow, MPC potrafi odtworzyć dowolny format multimediów. Musisz jedynie dodać określone rozszerzenie pliku w Innych lub do podobnego typu danych, korzystającego z interfejsu „DirectShow”.

Weryfikacja poprawności - XHTML 1.0! Weryfikacja poprawności - CSS 2.1! Projekty stron internetowych
Fotograf Bytom Kamerzysta Bytom| Fotograf Siemianowice Śląskie | Wideofilmowanie Katowice | Kamerzysta Katowice, Śląsk |